Ca 9 km från Söderhamn, vid kusten mellan
Skärså och Humlegårdsstrand ligger Jonskär.
Foto från ett av baden.

  


Tillbaka