Arithmeric på Image menyn.
Om du vill manipulera med bilder.
t ex en bild med mycket moln på himlen kan bli molnfri.
Öppna två bilder som du vill använda.


Mina inställningar
mina inställningar

och mina bilder som jag
valt att kombinera
nästan molnfritt    många moln
den färdiga bilden
färg bild
Om du inte blev nöjd med bilden,
ändra inställningar och testa dig fram till önskat resultat.
Tillbaka