Deformationsverktyget är bra att använda
om du vill rotera eller ändra form på en bild
Om inte Controlpaletten syns klicka på veco.jpg (874 bytes) eller tangenten O
markera med Deformationsverktyg

rotera rotera    ändra storlek ändra storlek
rotera dra i något hörn och ändra storlek

håll shift nere och dra på mitten    håll ctrl nere och dra i något hörn
håll shift nere och dra på mitten håll ctrl nere och dra i något hörn

apply för att godkänna
klicka Apply för att godkänna
Tillbaka