Ibland kan det vara bättre att använda tangenter istället
för att klicka på menyrad eller knappar.
Här är några, mer finns på menyraden.

Kortkommandon/Arkiv Tangenter
NyttCtrl + N
Öppna Ctrl + O
Browse Ctrl + B
SparaCtrl + S
Spara somF12

Kopiera bild Skift + D

Kortkommandon/Edit Tangenter
ÅngraCtrl + Z
Klipp ut Ctrl + X
Kopiera Ctrl + C
Klistra in
  som ny bildCtrl + V
  som nytt lagerCtrl + L
  som ny markeringCtrl + E

Kortkommandon/Paletter Tangenter
Dölj/visa verktygsfältT
Dölj/visa histogramH
Dölj/visa lagerpalettenL
Dölj/visa verktygspalettenP
Dölj/visa Control palettenO

Tillbaka