Markeringsverktyg   markve.jpg (2096 bytes) Regelbunden form
Lasso, oregelbunden form
Trollstav, färg, nyans, klarhet

klicka på   veco.jpg (874 bytes)  om inte controllspaletten syns
här ställer du in vilken form du vill använda som markering
eller färg och tolerans för trollstav
regelbunden form lasso, oregelbunden formtrollstavTillbaka