Verktygsfält
Verktygsfält/ToolBar
Här finns knappar för det man gör ofta t ex
skapa ny bild, öppna, spara, skriv ut, ångra, klipp ut, kopiera.
Men även knappar för: Visa helskärm och visa/dölj paletter och fönster.

Och om du vill flytta verktygsfältet,
ta tag och dra med musen om du vill flytta..och flytta det dit du vill, efter sidan eller upptill.
Om du vill ändra storlek dra på sidan eller botten.
För att återställa, dra eller dubbelklicka på namnlisten.återställa, dubbelklicka på namnlisten..

Vill du lägga till eller ta bort knappar och
anpassa verktygsfält/ToolBar, efter egna önskemål
T ex   scannerknappen knappen, som jag ville lägga in.


Högerklicka och välj Customize från snabbmenyn.
anpassa verktygsfältet

Markera vad du vill lägga in,
och var på verktygsfältet du vill den ska ligga
och klicka på Lägg till knappen,
scannerknappen inlagd i verktygsfältet

scannerknappen inlagd i verktygsfältet

Blir det för många knappar, på verktygsfältet,
så kan man ta bort knappar man inte använder.
Markera vad du vill ta bort och klicka på Ta bort knappen.
och sen är det bara att stänga fönstret.

Tillbaka