Välkommen till PsP listan

Listans lektioner skrivna för versionerna, PsP7 och PsP8 !
Lektionerna  bygger på tre olika steg - Steg 1, Steg 2 och Steg 3 och det är 10 lektioner i varje steg, den sista är examensuppgiften. Steg 1 står för grundläggande kunskaper, Steg 2, är fortsättningskurs och Steg3 är avancerat. Du måste börja med steg 1 och göra samtliga lektioner för att gå vidare. Varje steg bygger på det föregående och kräver lite mera av den som går igenom lektionerna. Vill du göra uppehåll en kortare tid, skicka ett mail till listan eller till någon handledare. Uppehåll max 2 veckor.

Gjorda lektioner skickas till skagra_psp@yahoogroups.com
Det du gjort, bifogar du i mailet som jpg eller gif fil, om inte annat anges i lektionen, eller om din handledare ber att du ska sända in som psp fil.

Handledare: På varje steg finns handledare, som hjälper till där det behövs, dvs svarar på frågor och uppmuntrar när man kör fast.

Vi brukar ha månadstema och "Skapa fritt" av bild och då jobbar man i valfritt
program och skickar resultatet hit till huvudlistan, inget aktivitetskrav men du får ju möjlighet att prova det du lärt dig.