Jag har använt grå färger till exemplet ,
Dessa bakgrunder är enkla och snabbladdade på hemsidan, och roliga att kombinera i tex trippel-tabeller ..

Antingen gör du den själv, från scratch eller så
laddar du hem mina markeringar, och använder dem..
Ladda hem  Country heart selection

Är du van att arbeta med PsP, har använd selections tidigare,
kan du gå hit direkt ->

Skapa en ny bild, 48x48.
Välj File - New, inställningarna ser du på bilden intill.

Använd Flood Fill verktyget och fyll det första lagret med vit färg

Skapa ett nytt lager, antingen via menyn, Layers - New Rasters Layereller så klickar du bara påCreate Layer knappen på layer Paletten

Vill du göra linjerna själv, använd PaintBrush verktyget, med inställningarna som du ser på bilden intill.

Rita en streckad linje, (med två pixlars mellanrum) en upptill, en i vänstra kanten, och två i mitten som bildar ett "kors", så det liknar min bild (förstorad)
Använd Zoom verktyget så går det lättare ..
När du är klar ska bilden likna min, (jag har förstorat beskrivningsbilden)


 

Annars kan du använda markeringen (selections) som du laddade hem i zipfilen .. (och zippat upp)


Välj Selections - Load from Disk.
Leta dej fram dit du sparade markeringarna,
markera och välj lines.sel, klicka Öppna

Använd Flood Fill verktyget
och fyll markeringen (selections) med den mörkaste färgen.

Skapa ett nytt lager,
Använd Selections verktyget och dra en rektangel, i övre vänstra hörnet, börja en pixel innanför i bilden och gör den 24x24 pixlar stor ..

Fyll den med lite en ljusare färg.

Eller använd min markering,
Välj Selections - Load from Disk, markera "square1,sel" klicka Öppna,
och fyll den med en ljusare grå färg. 

Nästa ruta är inte lika "enkel" ..

Skapa ett nytt lager,
gör sedan en markering (vågrät) upptill till höger, 23x1 pixlar, håll nere Shift och gör och en likadan (lodrät), nertill i vänstra hörnet

håll fortfarande nere Shift och gör en till fyrkantig  markering 23x23 pixlar nere i högra hörnet, (dessa ska vara "kant i kant" och gå ända ut till kanten)

Eller använd min markering "square2.sel"
Och fyll på samma sätt som tidigare men med en ljusare färg...

Nu är själva rutorna klar ..
Jag vill ha hjärtan i mina, men här väljer du själv...

Jag ritade mina hjärtan med Paint Brush vertyget och med samma inställningar som tidigare.

Men du kan använda mina markeringar/seletions, välj att först hämta "heart1.sel" och fyll med en ljusare färg, hämta sedan "heart2.sel" och fyll den med antingen ljusare eller liknande färg

Till sist .. linjerna, ska ju synas "längst fram", markera lagret med linjerna (Layer1) välj, Layers - Arrange - Bring to Top ...

Sen är din bild klar att använda som bakgrund,
Välj File - Save as, du kan välja filformatet gif.Är du en van PsP användare ..

Gör så här
Jag förklarar inte vilka färger du ska använda, utan det testar du dej fram själv.
 1. Skapa en ny bild 48x48
 2. Fyll med en ljus bakgrundsfärg,
 3. Hämta upp och fyll square1.sel och fyll med färg.
 4. Hämta upp och fyll square2.sel och fyll med färg.
 5. Gör lika med de två hearts.sel, gör du dem i egna lager, kan de "byta" ruta ..
 6. Tills sist, hämta upp lines.sel, och fyll med den mörkaste färgen.
 7. Din "Country heart" bakgrund är klar att spara.

några exempel som jag bara använt
Colours - Colorize, med lite olika inställningar ..

     
 

Här är några förslag, på färger du kan använda
 

 
255,245,245
 254,255,245 245,255,245 245,254,255 245,245,255 255,245,254
#FFF5F5 #FEFFF5 #F5FFF5 #F5FEFF #F5F5FF #FFF5FE
 
243,198,197
 243,243,197  197,243,198  197,243,243  198,197,243  243,197,243
#F3C6C5  #F3F3C5  #C5F3C6  #C5F3F3 #C6C5F3 #F3C5F3
 
255,169,168
  253,255,168  168,255,169  168,253,255  169,168,255 255,168,253
#FFA9A8 #FDFFA8 #A8FFA9 #A8FDFF #A9A8FF #FFA8FD
 
243,162,161
 242,243,161  161,243,162 161,242,243  162,161,243   243,161,242
#F3A2A1  #F2F3A1 #A1F3A2 #A1F2F3  #A2A1F3  #F3A1F2
 
205,136,135
  204,205,135  135,205,136  135,204,205  136,135,205   205,135,204
#CD8887 #CCCD87 #87CD88 #87CCCD  #8887CD  #CD87CC

Tack till Millan och Marie, som testade åt mej ..


Lycka till !
Tina 

:: Index :: Mera Basic :: Tutorial Index ::

Tillbaka

© Tina Mårtensson 2002

Vill du länka
Tinas Grafik
<a href="http://www.fixarna.com/tina/"><img src="http://www.fixarna.com/tina/tina_banner.jpg"
width="88" height="31" alt="Tinas Grafik" border="0"></a>