För musen över den verktygsknappen du undrar över så visas en gul ruta med en kort beskrivning på knappen.

Här är en kort beskrivning på de olika knapparna.

Vertygsfältet Standard

  
Vertygsfältet Formatera


 

  Klicka här för att skapa en ny bild.
  Öppna en befintlig bild.
  Sparar bilden.
  Scanna in en bild, denna knapp har jag lagt till själv, så kanske du inte har den.
  Skriv ut bilden.
  Ångra det du nyss gjorde, ångrar det senaste.
  Upprepa det du gjorde senast.
  ..  klipp ut ..
  Kopiera, "kopieringen" gäller tills du gör en ny kopiering.
  Klistra in något du kopierat.
  Titta på din bild och arbeta i fullskärm.
  Tillbaka till normalläge igen
  Förhandsgranska, hur det kommer att se ut "där ute" på nätet.
  Stavningskontroll
  Gör en markering, klicka på knappen och formateringen kopieras, och "dra" över den text du vill kopiera den till
  Infoga en webbkomponent, ex dynamiska effekter, länkfält, besöksräknare.
  Skapa en tabell, bara för musen över och dra ut en så stor tabell som du vill ha.
  Infoga en bild.
  Rita, använd figurer och linjer osv
  Skapa en hyperlänk av en markering (text eller bild)
  Uppdatera aktuell sida.
  Stoppar hämtning av en sida eller uppföljningen av en hyperlänk.
  Visar och döljer formateringar, tex radbrytningar, styckemarkeringar, bokmärken.
  Öppnar hjälpfönstret.
     


 


 

:: Index ::  Basic :: PsP tips ::


Tillbaka

© Tina Mårtensson

Vill du länka
Tinas Grafik
<a href="http://www.fixarna.com/tina/"><img src="http://www.fixarna.com/tina/tina_banner.jpg"
width="88" height="31" alt="Tinas Grafik" border="0"></a>