Så här kan en Trippel-bakgrund se ut...

Kopiera gärna koden längst ned, och ändra mina färger så det passar dej, fyll också i där jag inte fyllt i "---" , antingen om det är en färg eller om det är en bild. Vill du ha mer hjälp så hör du av dej..
Lycka till
            Tina

==================================================

<p align="center"><br><br>
<font face="Verdana" size="2" color="#4B67CD"><br></font></p>
<div align="center"><center>
<table BORDER="1" CELLSPACING="0" CELLPADDING="0" WIDTH="80%" BGCOLOR="#8EA4F4"
BACKGROUND="---" BORDERCOLOR="#4B67CD">
<tr><td align="center"><p align="center"><br><br></p>
<div align="center"><center><table BORDER="1" CELLSPACING="0" CELLPADDING="0" WIDTH="90%"
BGCOLOR="#F2F5FE" BACKGROUND="---" BORDERCOLOR="#4B67CD">
<tr><td align="left"><blockquote><p><br>
<font face="Verdana" size="2" color="#4B67CD"><br>
<br>
Här kommer din text..<br><br><br>
</font></p></blockquote>
</td></tr></table></center></div><p><br></td></tr>
</table></center></div>
<p align="center"><font face="Verdana" size="2" color="#4B67CD"><br>
© Tina Mårtensson<br>
</font></p>
</body>
</html>
==================================================

© Tina Mårtensson