Texten är skriven i en tabell, och har en vänsternmarginal på 150,
för att unvika att texten kommer i kantborden ..

Fonten är Verdana och fontfärg #800000


Index


Tillbaka


© Tina Mårtensson


Tinas Grafik