Fonten jag använt heter "Alba"
och det går att beställa passande knappar till ...
ändra "Företagsnamn" till önskat namn.. osv

Texten är skriven i en tabell, och har en vänsternmarginal på 120,
för att unvika att texten kommer i kantborden ..

Fonten är Verdana och fontfärg #800000


Index


Tillbaka


© Tina Mårtensson

Tinas Grafik