...

Texten är skriven i en tabell, och har en vänsternmarginal på 170,
för att unvika att texten kommer i kantborden ..

Fonten är Verdana och fontfärg är vit


Index


Tillbaka


© Tina Mårtensson


Tinas Grafik