Här ser du en av bakgrunderna
där det går att ändra "Företagsnamn" till önskat namn..

Fonten jag använt heter "BestDB"
och det går att beställa passande knappar till ...

Texten är skriven i en tabell, och har en vänsternmarginal på 120,
för att unvika att texten kommer i kantborden ..

Fonten är Verdana och fontfärg #800000


Index


Tillbaka


© Tina Mårtensson


Tinas Grafik