elefantEn vector elefant

psp7.gif (1589 bytes)  psp6.gif (1463 bytes)

Vector Grafik


bild 2När du använder bild 1 verktygen
kan du bocka i "Create As Vector"
och med Objekt Selector/Selection Objekt Selector/Selection verktyget,
ändrar du formen din vectorbild

När du sen klickat "Node Edit" (Tool Option)
försvinner färgen, och det dyker upp fyrkanter
som du kan ta tag i , och dra i så att formen ändras ...
men det berättar jag mer om i beskrivningen.

* Du kan lägga samman dina lager , Layer - Merge ..
när du vill, om du tycker det blir "rörigt" med många lager.
Jag sparar alla mina olika lager,
ifall jag kommer på att jag vill gå tillbaka och ändra.
Ibland kan bara en liten ändring, förändra så mycket...

Välj färg:
Förgrundsfärg : #83838F
Bakgrundsfärg : #ADADB3

Preset Shapes verktyget ska ha dessa inställningar.
Shape Type : Circle
Style : Stroke & Filled
Line Width : 2
Antilias : ibockad
Create As Vector : ibockad

Skapa en ny bild, transparent bakgrund,
jag föredrar att ha lite arbetsutrymme så jag gör min 500 x 500 ,
när bilden är klar är det ju bara att förminska.

Namnge och spara bilden jag sparar min som elefant.psp ,
då kan du med jämna mellanrum klicka på spara
eller om du arbetar i 7:an så autosparas ju bilden, jag har ställt in min på 2 minuter,
så sklipper man börja om helt från början, om något händer med programmet...bar


Huvudet

bild 3
Välj Preset Shapes verktyget och dra en rund cirkel.
( jag kallar det "objekt" när jag beskriver) ,
Det skapas ett nytt lager med ett plus framför = vectorlager
dubbelklicka på lagret och byt namn till "huvud".

bild 4För musen över fyrkanterna (noder)
så ser du hur markören ändras.

1. Ändrar formen i storlek
2. Hela objektet kan flyttas
3. Ändrar formen i pilens riktning..
4. Ändras fomen i pilens riktning
5. Roterar objektetbar


Öronen

bild 5
Använder man Preset Shape verktyget
när man står i ett Vector Layer skapas objektet i samma lager,
men står man i ett Raster Layer så skapas ett nytt lager ..

Därför klickar jag på Layer 1 och väljer Preset Shapes verktyget och drar en elipse.
Dubbelklicka sen på lagret och döp det till öra...

För sedan musen över en av noderna (fyrkanterna) i mitten,
rotera örat lite åt vänster,
avmarkera Selection - Selection None.

Tillbaka till Layer 1, och välj Preset Shapes verktyget
och gör en elipse till, fast på andra sidan.
Döp lagret. Rotera lite till höger, avmarkera.

Flytta dem på plats med mover Mover verktyget.bar


Kroppen

bild 6
Klicka på Layer 1,
Välj Preset Shapes verktyget och gör en elipse.
Döp lagret till kropp, ...

Välj Objekt Selector/Selection Objekt Selector/Selection verktyget,
Klicka "Node Edit" Node Edit  
Färgen försvinner,
och det blir en ring med fyra fyrkanter, noder
men ingen fara, färgen kommer tillbaka.


bild 7För musen över noderna (fyrkanterna)
och se hur den ändrar sej.

1. Normal muspekare
2. Ta tag i linjen och flytta hela objektet.
3. Dra och ändra formen med en nod.
4. Klicka i en nod och den blir till en pil.
5. Ta tag i ringen/pilen rotera eller dra
    för att ändra formen på objektet.

Ändra kroppen så här..
( kankse du behöver klicka på "Node Edit" en gång till..)
Klicka en gång på den nedersta noden,
då ändrar den sej till en pil,
Ta tag i runda änden, och dra den snett ned åt höger,
Ta tag i spetsen och dra den snett ned åt vänster, liknande bilden ovan ...
Klicka utanför bilden, avmarkera...bar


Snabeln

bild 8
Skapa ett nytt VectorLayer, döp det till snabel.
Välj Preset Shapes verktyget och gör en elipse.
som du gjort tidigare, fast "liggande"

Välj sedan  Objekt Selector/Selection Objekt Selector/Selection verktyget,
Klicka "Node Edit" Node Edit   i Tool Option

Ta tag i den nedersta och dra den nedåt
ta sen tag i den översta och dra den nedåt...

Markera den vänstra noden,
dra pilen snett inåt, jämför med mitt exempel,
bild 9
markera den högra noden och
dra ringen snett inåt
så du får liknande resultat som mej..
Får du inte till det så finns ju alltid "Undo"-knappen...
För att sluta "node Edit" klicka utanför bilden eller Ctrl+Q

Avmarkera
Flytta den sen på plats med mover Mover verktyget.

Skapa sen tre linjer med Draw verktyget.

Med inställningarna;
bild 10Type : FreeHand Line
Line Width : 2
Antilias : ibockad
Create As Vector : ibockad

Jag stod på snabel-vectorlagret
så mina linjer hamnade på samma,
och då ser det ut så här.bar


Magen

bild 11
Skapa ett nytt VectorLayer och
Välj Preset Shapes verktyget och gör en cirkel.
Förgrundsfärg #83838F , bakgrundsfärg #CBCBD3.
Jag har bockar av  "Visibility" på kroppen,
så att node-markeringarna syns bättre.
Bara att klicka på glasögonen...

Välj Objekt Selector/Selection Objekt Selector/Selection verktyget,
Klicka "Node Edit"
Lägg till noder och dra i dem ...
bild 12
För musen över noderna så ser du hur den ändras,
normal muspekare är en svart pil med ett plus
De andra ser du intill..

1. Lägga till en node;
   Placera markören där du vill lägga till en node,
   klicka samtidigt som du håller ned Ctrl.
2. Aktiv node
3. Flytta noden
4. Rotera
5. Rotera

bild 13Vill du ta bort en node
klicka på den och håll nere Ctrl och klicka på den igen...

Råkar du ta brt en linje mellan noderna,
markera den ena, håll nere shift och markera den andra
högerklicka och välj Edit - Join Selected ...bar


Fötter och ben

bild 14
Skapa ett nytt VectorLayer
Förgrundsfärg #83838F  ,  Bakgrundsfärg : #ADADB3.
Välj Preset Shapes verktyget och ....

Gör höger bakfot av en cirkel,
gör höger framfot av en cirkel
skapa sen vänster bakben, och rotera den lite
gör ett likadant vänster framben och rotera det lite.
gör sen en vänster bakbok
och till sist en vänster framfot

Gör gärna "tår" också om du vill..

Sen är det bara att dekorera lite,
ja förstårs, ögon och mun kan du ju sätta dit..

Spara sen din bild..barDet är alltid skoj
med "feedback" -  så hör av dej
och berätta vad du tyckte..

bar

elefant

Tutorial Index


Tillbaka

© Tina Mårtensson