Fade, bleknande bakgrund


Att göra en bakgrund, en bleknande bakgrund ....
denna beskrivning är från början gjord för Photoshop 5 
.. sen var det så många som undrade hur de skulle göra i Paint Shop Pro ...
och på den vägen är det .. detta är mitt sätt ..

denna beskrivning fungerar både i   psp6    psp7

Du behöver programmet 20/20 , som du kan ladda ner här

Börja med att öppna den bild du vill använd i Paint Shop Pro
Kopiera bilden genom att välja
Selections - Selection All

bildÖppna sedan
programmet 20/20 ,

du kan börja med att se efter
om du har dessa inställningar
under Edit - Selections Properties ..
ändra om du behöver ..

klicka OK

Sedan väljer du
Edit -Paste - As new Image.

sedan väljer du Image - Tile Effect.

du kan också välja att markera
fliken Image
och sen
Tile Effect knappen 20_1.jpg (619 bytes)

bild


bildbildNu ser din bild ut ungefär så här ..
(se intill, bilden till höger)...

sen för att ljus upp den lite ..

välj
Image - Mute background
Dra i "Opacity" reglaget
tills du får önskad effekt ..
jag använde 25 %
klicka sedan Apply.

(se intill, bilden till vänster)...

Kopiera sedan bilden genom att välja
Edit - Copy.


Tillbaka till Paint Shop Pro 

Välj
Edit - Paste - As new Image

Nu ska du välj Pattern ..
Markera Flood Fill verktyget floodfill.jpg (860 bytes)

bildbildpsp6

Har du PsP 6
så väljer du Fill style,
Pattern.

och i mitten fliken
letar du fram bilden
du nyss klistrade in ..
psp7
bildbild
Har du PsP 7
Klickar du på den lilla pilen under Style, och markerar den med de små rutorna i ..

sen för att välja den pattern du nyss klistrade in klickar du i den lilla Style's rutan så Options rutan kommer fram, och med hjälp av listpilen letar du fram den bild du nyss klistrade in

Klicka OK

Tillbaka sen till bilden du klistrade in, (den du gjorde i 20/20) ....

bildDetta ska ju bli en bakgrundsbild ..
så nu ska du ändra storleken och
göra bilden mera avlång ..

Välj
Image - Canvas Size

mina inställningar ser du intill ..

min bild är 225 pixlar hög ..
så det ändrar jag inte ..
däremot så fyller jag i Width 1024 ..

under Image Placement
bocka ur
Center Image Horizontally och Vertically  ..

Top, Bottom och Left 0,
så all "ökning" hamnar i Right,

alltså Right: 884,

Klicka OK

  floodfill.jpg (860 bytes)
Använd sedan Flood Fill verktyget
som du redan ställt i på Pattern (bilden du gjorde i 20/20)

klicka i bilden ...

bild

Nu borde din bild likna denna ....

bildGå tillbaka till bilden du öppnade från allra första början,

  selection
Använd Selections - verktyget

inställt på Elipse
och Feather på ca 15 ..

och gör en oval markering mitt i din bild ...

bild

bildVälj sedan
Edit - Copy.
Aktivera bakgrundsbilden. (den avlånga bakgrundsbilden)

välj
Edit Paste - As new Selection

flytta den nu på plats ..
så den hamnar mitt över ..

Spara din bild ...

Så här blev min ... sunflower ... lynx ... iris ...
Hur blev din ?....bild


Index


Tillbaka

© Tina Mårtensson

Vill du länka
Tinas Grafik
<a href="http://www.fixarna.com/tina/"><img src="http://www.fixarna.com/tina/tina_banner.jpg"
width="88" height="31" alt="Tinas Grafik" border="0"></a>