Egen hemsida
   Så här gör jag !
Menyval - Tabell
tabellmeny01.gif (3299 bytes)Kanske din version inte har alla, eller har andra alternativ, men vissa är "standard" ... 
så några av dessa borde du i alla fall ha ...

Och har du en engelsk version, så ligger alternativen ungefär på samma plats ...

Enklast att få bilder och text där du vill ha den .. är att placera den i en tabell..

Sen är det väldigt roligt att prova sej fram, med att ge tabellen olika egenskaper,

Man kan variera den med både färg och storlek, kantfärg och som denna jag skriver i ..
tabell i tabell...

Tina                  


mini

Komma vidare
pantoneIntro
Fundera
Sidan
Steg för Steg
Länka
Tillbehör
FTP
Kod - taggar
Menyval
pantoneArkiv
Infoga
Format
Tabell
Frame
Lite mera
Bra Länkar

miniIndex
Tips och Trix
Enkla beskrivningar
Fria bakgrunder,Tiles

Tillbaka

Tabell
pantoneEn tabell börjar alltid med en start-tagg och slutar med en slut-taggen,
så här ..  för start
<table> och så här för slut </table>
I tabellen finns det rader, en rad börjar med <tr> och slutar med </tr> .
I raderna finns celler, som börjar med <td> slutar med </td>

1. Skapa en tabell
2. Tabellegenskaper
3. Layout 
4. Kantlinjer (ramlinjer)

5. Bakgrund

steg04.gif (994 bytes)    

  
1. Skapa tabell 

Med med FrontPage är det ganska lätt att skapa en tabell ..
bara att klicka på "Skapa tabell" ikonen, 
så den lilla undermenyn kommer upp .. 
och då bara "dra" ..
antal rader och kolumner man vill ha .. 

Och när man sen släpper .. har man tabellen där ..

     
  cell     


2. Tabellegenskaper


Som default, så har tabellen detta utseende (se ovan), vill man ändra så högerklickar man med musen i tabellen, och väljer Tabellegenskaper, för att se hur det ser ut i FrontpageExpress, klicka här
Den är uppdelad i Layout, kantlinjer och bakgrund, som jag berättar om nedanför...3. Layout;


Justering, "Standard" då lägger den sej till vänster... men du kan välja höger och vänster och centrera, 
Cellutfyllnad är avståndet mellan de olika cellerna och cellavstånd anger utrymmet mellan texten och cellkanten. Dessa får du testa lite, och när du ska tex skriva text, kan tex en inställning på mellan 5 och 10 vara bra ..
Ange bredd, antingen i bildpunkter (pixlar) eller i procent, detta beror lite på vad som ska vara i tabellen, som exempel ...
Beskrivningsbilden "tabellegenslkaper" ovanför .. är egentligen 5 st bilder som jag lagt i en tabell .. för att "hålla dem på blats", och då anger jag tabellens bredd till samma bredd som bilden...
Eller som med tex. "Trippelbakgrunder", flera bakgrunder tillsammans, för att då bakgrunderna ska komma till sin rätt, så anger jag tabellernas bredd i procent ..

å varför fungerar nu inte detta ....4. Kantlinjer (ramlinjer);

5. Bakgrund;


cellens slut (sluttaggen frivillig men bör anges). Sedan finns en hel del attribut, värden att lägga till som styr hur tabellen ska presenterasYG" program. (WhatYouSeeIsWhatYouGet)
Fritt översatt "Vad du ser är vad det blir" .. så som du ser det .. så kommer sidan a


 
:: Index ::  Tutorials :: Fria bakgrunder ::
http://www.fixarna.com/tina/

pantone