Map Edit, är ett litet program som till en början var ett "freeware"program, och man kan fortfarande hitta trialversioner på Internet. Annars finns programmets hemsida här >> .

Versionen jag har är nog den första 2.1 och en zippad version hittar du här   , den fyller gott och väl sin funktion. Att göra små områden i en bild klickbara.
Ladda hem och zippa upp filen, en annan fördel är att du kan använda programmet utan att installera det.

Innan du börjar, så har du din bild, men också en html sida som bilden finns på. Jag kallar min sida och bild:
sida.htm
bild.gif
Planera också till vilka sidor som bilden ska länka osv.


Det är inte mycket till program när man öppnar det ..
En meny med tre val och ett stort vitt arbetsområde..

Välj från menyn

File - Open/Create

En dialogruta öppnas

klicka på "Browse"

och leta fram sidan,
som bilden ligger på
min heter ju sida.htm

markera den och klicka OK.
Då hoppar nästa ruta upp,

den listar alla bilder som finns på sidan,
jag har ju bara en så då kommer min "bild.gif" fram

markera bilden och
klicka OK

Då kommer
Open/Create dialogrutan
fram igen.

och den har
namnet på sidan och
namnet på bilden.

Klicka OK
Tillbaka till programytan igen,
nu anpassad till bilden.

Under Tools menyn finner du de olika markeringarna du kan göra.
Polygon
Cirkel
Rektangel
Test/Edit, här kan du testa dina markeringar
Flytta (Move) se bild nedan
Lägga till och utöka
Move

Vill du flytta en markering,
välj Move

och klicka på den du vill flytta

då syns ett litet plustecken i mitten av markeringen,

ta tag i plustecknet och flytta markeringen dit du vill.

Vill du ta bort ett område, Välj Test/Edit, och i dialogrutan som kommer upp välj Delete.


Ska du göra en cirkel eller rektangel gör du bara den form du vill och fyller sedan i länken (se nedan)

Vill du göra en polygon, rita/klicka med vänster musknapp fram den form du vill ha. När du är klar, klicka med höger musknapp (eller Enter på tangentbordet). Vill du kan du både utöka och minska din polygon.Och dialogrutan som kommer upp, vill att du fyller i sidan området ska länka till.

Du kan också fylla i en alternativtext, den som syns när musen vilar över.

Vill du ange en länk, om man inte klickar på ett område kan du göra det under
File - Edit Default URL

Sedan är det bara att skapa så många små områden du vill.

Jag vet att nyare versioner av programmet har fler funktioner, men jag vill ju bara ha en klickbar bild, så då räcker denna.

Sen är det bara att spara din bild,
File - Save, vill du testa min sida


Okej, nu är sidan och bilden klar.

Tittar man sedan på koden som programmet gjort. (själv vill jag ju ha lite koll)
ser den ut så här
<html>
<head>
</head>
<body>

<img border="0" src="bild.gif" width="200" height="210" usemap="#bild"></p>

<map name="bild">
<area shape="circle" alt="Denna kunde kanske länka till en recept sida" coords="47,97,22" href="index.htm">
<area shape="polygon" alt="Tillbaka till huvudsidan" coords="61,143,95,104,134,151,130,188,68,184,62,145,62,145,62,145,62,145" href="index.htm">
<area shape="default" nohref>
</map>

</body>
</html>


Är du van vid html kod, kan du ändra direkt i koden om du vill.Jag vet att nyare versioner av programmet har fler funktioner, men jag vill ju bara ha en klickba
Lycka till

Tutorial Index  ::   Basic beskrivningar

 


Tillbaka
© Tina Mårtensson

 

Denna kunde kanske länka till en recept sida Tillbaka till huvudsidan