Arbeta med masker

bild 1Så här gör jag


Öppna en bild att arbeta med,
Öppna masken,
det går ju även att "Load from Disk",
men det tycker jag tar lite längre tid.
Sen har jag valt att fylla med en pattern i stället för färg.
Men det bestämmer du ju själv.


Klicka på din motiv-bild så den blir aktiv
Skapa ett nytt lager, och fyll med färg.
Jag fyller med pattern , min blå ruta..


bild 2Välj Mask - New - From Image.
Har du inte öppnat mask-bilden så väljer du Mask - Load from Disk..
Leta fram din mask-bild i dialogrutan som kommer fram.
Sourse luminance ska vara ibockad, likaså invert mask data.
Klicka OK
Nu har det vita försvunnit och det svarta har blivit färg/pattern.
En liten "mask" på lagret talar om att lagret innehåller en mask.


Välj sedan Mask - Delete och svara JA på följdfrågan
bild 3


Avsluta gärna med någon effekt.
Jag valde Effects - 3D Effects - Drop Shadow,
med inställningarna -2, -2, 80, 6
    Lycka till
       © Tina Mårtensson  februari 2001

Index                                                                 Tillbaka

Färdig mask