Hjärt bakgrund

Välj färg, gärna samma, fast i två olika nyanser. Dessa valde jag.

Välj dessa inställningar på Paint Brush verktyget.

Skapa en ny bild 60 x 60 pixlar, zooma upp den så det är enklare att se.

Dra sedan en streckad linje i mitten (antingen ser du till statusraden att den ligger på 29, eller så använder du dej av Overview paletten och ser till Cursor Pos:) varje streck är tre pixlar långt och med en pixels mellanrum, gör sedan ett streck i högra kanten på samma sätt (se till statusraden att den ligger på 59) . Nertill har jag börjat med ett mellanrum och upptill ett streck, detta gör att bilden blir "sömlös".
 - Du kan göra den första linjen i ett eget lager, sen duplicerar du bara lagret och drar "linje-kopia" längst till höger.

Gör sedan ett hjärta, (du kan också göra detta i ett eget lager, som du sedan kan duplicera och flytta dit du vill, så slipper du göra samma hjärta två gånger)

Till sist gör du "trekanten". (de två bilderna tiill höger är förstorade 10ggr)

   

Fördelen med att göra "detaljerna i egna lager, är ju att då kan du flytta om dem tills du blir nöjd med din bakgrund.

Din bakgrund är klar att spara.
Vill du variera bakgrunden, varför inte lägga till bokstäver eller andra symboler
och genom att använda Colorize, kan du enkelt också ändra färgen.


© Tina Mårtensson  2003

 :: Index :: Basic ::PsPtips :: Tubes :: Psp 8 tutorials ::