Kanske du provat på att göra filmraster, eller använt dej av Blinds.
Varför inte prova lite "stickat", här kommer en liknande effekt. Jag fick en förfrågan av Gun, och på den vägen är det...

Beskrivningen fungerar både för    PsP 7 och PsP 8 och   PsP9, förutsatt att du jobbat lite i ditt program, och vet hur du fyller med Pattern.

Börja med att öppna en bild du vill använda. Tänk på att skapa en kopia, så inte originalet blir förstört.
Skapa sedan din Pattern bild,
så du kan fylla din bild med ett mönster..
 
Skapa en ny bild.

6 pixlar lång och 4 pixlar hög

Använd Paint Brush verktyget inställt på 1 size.

Rita sedan ut ett vågigt mönster, se bilden intill (den är förstorad, nästan det mesta som går).
Antingen använder du svart färg, eller så tar du en färg ifrån bilden du ska använda det på.

Ställ sedan in Flood Fill verktyget på Pattern, och leta fram den bild du nyss skapat.
Fyll din bild med pattern.
Din bild är klar att spara.

Klicka här för att se en prinstscreen av Flood Fill verktyget inställningar.
 PsP 7,   eller  PsP 8,   eller  PsP9 
 
Våfflat

Provat på våffelstickning ?
ganska enkelt att få till ett "våfflat" mönster om man använder pattern.

Skapa en ny bild.

8 pixlar lång och 8 pixlar hög

Använd Paint Brush verktyget inställt på 1 size.

Rita sedan ut en "ruta"
se min exempelbild, (den är förstorad)

(men uteslut "den sista" eftersom pattern bilden hela tiden upprepas)
antingen väljer du svart färg, eller så tar du en färg från bilden, eller som passar till din bild du ska fylla.


Ställ sedan in Flood Fill verktyget på Pattern,
och leta fram den bild du nyss skapat. Fyll din bild med pattern.
 
Bubbligt

Eller varför inte prova ett "bubbel" mönster.

Skapa en ny bild.

8 pixlar lång och 8 pixlar hög

Använd Paint Brush verktyget inställt på 1 size.

Antingen använder du svart färg, eller så tar använder du en färg som finns i, eller passar till bilden du ska fylla med pattern.

Rita sedan en "nästan klar cirkel", uteslut den "sista" pattern kommer ju att upprepa sej, och då kommer det bli "dubbelt" annars.
se exempel bilden (som är förstorad)

Ställ sedan in Flood Fill verktyget på Pattern,
och leta fram den bild du nyss skapat.
Fyll din bild med pattern.

Din bild är klar att spara ...
 
 

För visst ser det nästa lite stickat ut ..

 

:: Index :: Basic ::PsPtips :: Tubes ::Tillbaka

© Tina Mårtensson oktober 2004