Terrakotta krukor

psp7.gif (1589 bytes)
Att göra en lerkruka..
I beskrivningen använder jag bla. deformation.jpg (862 bytes)flood_fill.jpg (903 bytes)magic_wand.jpg (850 bytes)selection.jpg (853 bytes)
beskrivningen finns också för PsP 5, och PsP 6

bildBörja med att skapa en ny bild.
Välj File - New,
Width: 300, height: 300,
Background colour: Transparent .

Ställ in färgerna;   förgrundsfärg #EA9674  bakgrundsfärg #BE5D19


Avänd Selection, selection.jpg (853 bytes) och skapa en rektangel som är ca 100x150
bild
Markera Flood fill flood_fill.jpg (903 bytes)  verktyget
och välj Gradient under Style på ColorPaletten.

Klicka i gradient (under Style) så du får fram Option rutan ..
Och välj Sunbrust Gradient, se inställningar på bilden ...

bild

 

Får du inte fram någon Gradient Optionsruta, har du inte förmodligen inte Tool Option framme, klicka på tool_option.jpg (922 bytes) knappen, så öppnas den ...

Klicka i och fyll markeringen

Avmarkera, välj Selections - Select None.
bildKlicka på deformation.jpg (862 bytes) verktyget.
Håll ner "ctrl"-knappen samtidigt som du drar ut ena övre hörnet utåt en bit. Tills du får formen som en kruka. Vill du ändra höjden eller bredden släpper du bara "ctrl"-knappen. När du känner dej nöjd klicka på Apply i Tool Option fönstret,
( har du inte det framme , klicka på tool_option.jpg (922 bytes) )

Välj Effects - Noise - Add ,
med 10 % och Uniform bockad, klicka OK.
Välj sedan,
Effects - Blur - Gussian blur, Radius 0,50 , OK

Nu liknar det ju en kruka , men jag vill ha lite mer....


bildKlicka utanför krukan med magic_wand
Välj Selection - Invert,
välj sedan
Selection - Modify - Expand - 4, OK

Användsen  selection.jpg (853 bytes) rektangeln,
och genom att hålla ned "ctrl"-knappen,
(det syns ett litet minustecken bredvid markören)
förminskar du markeringen, (se bild)
... så att du bara får en "kant" upptill kvar....

Gör du fel, eller tar bort för mycket, bara klicka i bilden en gång och börja om...

Skapa ett nytt lager

Använd Flood Fill verktyget och
fyll markeringen med gradient,

Lägg på lite skugga
Effects - 3D Effects - Dropp Shadow 10, 3, 2, 0.Sist lite dekor på krukan ,
jag använde #EA9674 som fontfärg, Wingdings och bokstaven v,
Sen lite Image - Effects - Cutout,
Fill interior with urbockad, Interior color #BE5D19, Shadow color vit, 100, 2, 1, 1. OK
Och lite skugga, Image - effects - Drop Shadow, 15, 3, 1, 1. OK

terra3.jpg (2364 bytes)

Så här blev min....
Hur blev din ?....

Index
Tillbaka

© Tina Mårtensson