Skapa och använda en egen gradient

Du kan enkelt skapa dina egna gradients, importera eller exportera.
Gradientfilerna slutar på *.grd.

Beskrivningen är gjort för PsP 7, men den fungerar lika i PsP 6.
så här väljer du gradient i respektive program..

PsP 6 PsP 7 

Dessa färger har jag använt den mörka #9A8955 och den ljusa #FFFDB6.
Markera
Flood Fill verktyget, och ställ in det på gradient.
I PsP 6, får du välja mittenfliken 
och i PsP 7 klickar du i färgrutan för att få upp Tool Options rutan.

PsP 6 PsP 7 

Klicka Edit, så kommer Gradient Editorn upp.
Klicka New och namnge din nya gradient, klicka OK
Jag valde att skapa en ny gradient ( 1. ).
Och döpte den till "Min gradient".
Justerade den med den lilla fyrkanten  ( 2. ) .
Sen valde jag färg med den "marker" som var markerad  ( . ) .

1. Gradient Marker
    när den har en "svart" uppåt pil, är den aktiv,
2. Min förvalda förgrundsfärg
3. Min förvalda bakgrundsfärg
4. Välj egen färg, 
    klicka i färgfältet så kommer Colour paletten upp.

Klickade sen OK, för att spara

*  Skapa en ny gradient, välj New gör dina inställningar, OK
*  Kopiera en gradient, markera den du vill kopiera, klicka Copy, byt namn, OK
*  Byta namn,  markera den du vill byta namn på, klicka på Rename, OK
*  Ta bort, markera den du vill ta bort, klicka på Delete, OK
*  Man kan också exportera och importera gradienter.

Vill du lägga till fler "marker" klickar du bara under "Gradient Bar"
och vill du ta bort en "drar" du bara bort den ...

Här är några olika exempel, med den gradient jag nyss skapat,
Jag skapade en ny bild 100x100, som jag sen använde 
  Flood Fill verktyget, och fyllde med olika inställningar (se nedan) 

Vill du se hur de fungerar som bakrund ? 
för bara musen över bilden så ändras sidans bakgrund ..


Linear
Gradient

Rectangular
Gradient
Sunburst
Gradient
Radial
 Gradient

Inställningarna ser du nedanför...

Linear Gradient

Rectangular Gradient
Sunburst Gradient
Radial
 Gradient
:: Index :: Basic ::PsPtips :: Tubes ::


Tillbaka

  
© Tina Mårtensson juni 2002