Gridnät, Linjaler och Guides är bra hjälpmedel
för att få text på rätt ställe när man lägger text på knappar,
eller när man gör en bild, av andra bilder som man klistrar in.
Jag tycker knapparna är ett måste på verktygsfältet,
och syns inte på den sparade bilden

Välj Wiew menyn,
och aktivera.
aktivera
stå på linjalen, håll vänster musknapp nere och dra ner
Välj Grid och Ruler från Wiew menyn   Välj Grid och Ruler från Wiew menyn   Välj Grid och Ruler från Wiew menyn

Om Du vill ändra ..
Välj Wiew meny och
rutnät (7128 bytes)

här kan du ändra avstånd och färg på grid

ändra färg och avstånd

ändra färg på Guides
ändra färg på guides

så blev det ..


Linjaler          Gridnät           Guides
Om du vill ha knapparna på verktygsfältet.
Kolla här hur du gör.
Smidigt bara trycka på knappen för på, trycka igen för av.
  

Tillbaka