patchwork.zip
Först, ladda hem zipfilen och zippa upp den.

Filen innehåller bilden intill, i två varianter, jag har sparat den
som psp fil och som bmp fil.. öppna en av dem i PsP ..

Sen öppnar du några
pattern/tiles bilder.

Som dessa tex  .. ( Tillbaka till blå sidan )Patchwork bilden ovan är 150x100 pixlar stor.
Skapa en ny bild med utgångspunkt från Patchwork bilden storlek,
tex kan din bild vara 150x100, 150x200, 150x300, 300x100, 300x200, 300x300 osv ...
Jag skapade en bild 300x300  ..


Välj Flood Fill verktyget,

inställd på bakgrundsfärg "Null"

och förgrundsfärg Pattern under Styles,
För att välja Pattern,
bara klicka i fältet (zebra fältet)

och i Material Option rutan
som kommer fram,
välj fliken Pattern,
och leta fram Patchwork pattern
vid den lilla listpilen
 (den du laddade hem och öppnade).
Tillbaka till din nya bild,
klicka i den med Flood Fill verktyget.

Och eftersom pattern är inställt på Patchwork,
fylls din bild med ett rutmönster av Hexagons .. sexkanter...

Ändra nu pattern, till vilken du vill, någon av de du öppnade ..
(vilka jag valde, ser du på bakgrunden)

Välj sedan Magic Wand  
verktyget och klicka i något/några fält i din bild...

Håller du samtidigt nere Shift knappen när du använder markeringsverktyg (Magic Wand) kan du markera flera fält ..

 * * *
Och klickar du i något av fälten i kanten ..
måste du klicka i samma fält på motstående sida..
 * * *
Jag markerade på tre ställen,

Och fyllde sen med pattern ...  
två kanter (mittemot varandra) och en i mitten,

Ändra sen pattern igen...

Och markera någon/några andra fält,

och fyll med pattern ... 

Arbeta så .. tills du fyllt hela din bild,
kanske något fält också blir enfärgat ...

Obs - Tänk bara att fyller du ett fält i kanten,
måste du fylla fältet på motsvarande sida.

När din bild är färdigfylld .. är den också klar att spara ..
( Innan jag sparade som bakgrundsbild,
  förminskade jag min patchwork bild med 50% )


Vill du se ett rosa alternativ ..
(några bilder intill)

           Lycka till !

:: Index :: Basic ::PsPtips :: Tubes :: Psp 8 tutorials ::
© Tina Mårtensson 2003
 


 

Vill du länka
Tinas Grafik
<a href="http://www.fixarna.com/tina/"><img src="http://www.fixarna.com/tina/tina_banner.jpg"
width="88" height="31" alt="Tinas Grafik" border="0"></a>
Några tiles hittade jag här