rutat papper

Rutat papper .. likt ett kollegieblock

Så här kan du skapa ditt eget ....

Börja med att skapa en ny bild,
File - New,
inställningarna ser du på bilden intill..

Width 1200 (bildens bredd)
Height (bildens höjd)
Raster Background
16 Million Colors

Välj också Transparent,

klicka sedan OK

blomma

 

 

 

 

 
Välj sedan en färg på Materialspaletten

Och använd sen      Flood Fill verktyget,

och fyll din bild med färg ..
vilken du vill, i beskrivningsbilderna
har jag använt en ljusblå färg #CCE6FF.

blommaSkapa ett nytt lager,
antingen via menyn,
Layers - New Raster Layer,

men enklast gör du det genom att klicka på den lilla
"Create Layer" knappen
i Layer Paletten..

Namnge lagret till "rutat",
se bilden intill ...

Klicka OK.

 

blommaFyll det nya lagret med vit färg...

Välj sedan
Effects - Texture Effects - Tiles,
använd dessa inställningar , klicka OK

Din bild borde se ut så här nu ...
Gör den inte det så får du förstora upp antingen med Zoom verktyget, eller så väljer du View - Normal Viewing ..

rutat

 

blomma

 

Använd Magic Wand    verktyget, och klicka i ett vitt område ...
Välj sedanfrån menyn Selections - Modify - Select Similar ... då blir allt det vita markerat. Klicka "Delete" på tangentbordet ...
Avmarkera sen genom att välja Selections - Select None

 

blomma

 

Ändra sedan Opacityn, "synligheten" för lagret ..
genom att dra i reglaget, till vänster .. ju högre tal, desto mindre "genomskinlighet" och ju lägre tal .. detso mer "genomskinligt" lager .. prova lite vad som kan passa din bild .. en opacity på 20 tyckte jag blev bra till min bild ..

rutat

Du kan spara din bild nu ..
så har du ett rutat papper ..
men jag ska jobba lite mer på min bild ..

blomma

Jag ställer tillbaka Lagrets Opacity till 100 igen, så ser jag bättre när jag ska göra nästa moment, sedan ändrar jag tillbaka opacityn ...

Välj sedan Eraser   eraser   verktyget och ändra inställningarna till

Shape;Round, Size;100, Hardness;100, Step;25, Density;20, Thickness;100, Opacity;100


Sen "suddar" du bort lite av rutorna ..
dra med verktyget över bilden.. i flera svep  .. eller bara "dutta" lite ..

rutat10

Gör så tills du känner dej nöjd ...

Om du vill, och har Simple Filters installerat kan du ju testa och se hur kanterna ser ut..  genom att välja "Simple - Top Bottom Wrap" ..

Simple Filter, är ett litet filter, ett plugins, har du det inte .. kan du ladda hem det om du klickar på länken  Simple Filters ,
och här kan du läsa mer om hur du installerar ett plugins  ..
Men du kan göra beskrivningen utan om du vill.. det går lika bra ...
bara att fortsätta ..  Så här ser en bit av min ut ..

rutat11.gif (3018 bytes)

Dra sedan i reglaget för Layer Opacityn igen .. jag tycker 20 passar även till denna ...

rutat12.gif (10479 bytes)

Så  .. då var det rutade kolliegiepappret klart .. spara din bild och använd den som bakgrund .. klicka på bilden nedan, så ser du den i full storlek ...
blomma
Den lilla gula blomman då ?
ja .. det är en av mina tubes .. den kan du ladda ner här

rutat


rutat

Hur blev din då ? varför inte maila mej och visa..

Index
Tillbaka

© Tina Mårtensson

Vill du länka
Tinas Grafik
<a href="http://www.fixarna.com/tina/"><img src="http://www.fixarna.com/tina/tina_banner.jpg"
width="88" height="31" alt="Tinas Grafik" border="0"></a>