Skapa egna tubes

I Paint Shop Pro finns Picture Tube verktyget,   Picture Tube
Några tubes finns redan i programmet ..
och på hemsidan  http://www.jasc.com/  finns också färdiga tubes att ladda hem.

På "nätet" finns oändligt många sidor där man kan ladda hem tubes,
men vill du, kan du "skapa egna" från tex en bild ..
eller från scratch, med en bild du gjort själv ..

Verktyget som jag använder är de olika markeringsverktygen. selection freehand magicwand
Sen beror det på bilden, vilket verktyg som blir bäst att använda ...
tänk på att detta är mina sätt .. och vart eftersom du provar ..
kommer du säkert på ditt eget "favoritsätt"

tubesMan har också stor nytta av zoom verktyget,  zoom
sen är det tålamod och nogrannhet som "avgör" resultatet.

Här är några tips och exempel....

Öppna den bild du vill skapa tubes av ..
bilden jag valt se du intill, blommor med vit bakgrund..
denna är ju lite "enkel" bara vitt som ska "bort" ,
men det går lika bra med ett helt motiv..

   1.
Markera först en av rosorna, kopiera den.
Håll i minnet hur stor markeringen blev,
och skapa en lika stor ny bild.
Välj Edit - Paste as New Layer.
Så blir det inte så stor bild att jobba med ...

Zooma upp bilden tillräckligt ..

och använd Freehand verktyget,
håller du samtidigt nere CTRL knappen, så syns ett minustecken vid markören, och markeringen minskas, håller du samtidigt nere Shift tangenten, så utökas markeringen.

tubesArbeta sedan fram en markering,
så bara det vita utanför rosen blir markerat ...
Detta kan vara lite pillrigt .. men är man "noga" får man ett bättre resultat ..

*note*
Du kan dra i bildens rullningslist, du kan flytta bilden, du kan byta markeringsverktyg, du kan byta till zoomverktyget och  zomma ner och zomma upp bilden, utan att "tappa" markeringen.

När du känner dej nöjd och allt du vill ha bort .. är markerat ..
klicka Delete på tangentbordet. Exportera tuben.

tubes    2.
Snabbt går det med Magic wand,
klicka i det område, den färg, du inte vill ha med ..
välj sedan Selections - Modify - Select - Similar.
Har du tur .. så blir markeringen bra ..
och det är bara att klicka Delete på tangetbordet
och exportera tuben ..

men detta fungerar inte på min ros ..
eftersom jag har så mycket ljust i bilden ..

tubesMen jag använder Magic Wand,
med dessa inställningar .. se bild intill ..

Tolerans,
kan du få ändra, så det passar din bild..
prova dej fram med egna inställningar.

tubes

Detta passade min bild bättre .. men för att vara på den säkra sidan, väljer jag zoomverktyget .. och zoomar upp bilden .. för att kolla ifall jag får använda Freehandverktyget och ta bort någon mer pixel någonstans ...

Sen klickar jag Delete på tangentbordet och exporterar min tube ... får du upp ett felmeddelande .. beror det på att du har flera lager .. så möjligt att du behöver välja Layers -  Merge - Merge Visible .. (bakgrunden ska också vara genomskinlig)

tubesFeather,
man kan också använda Selections - Modify - Feather,
eller ställa in "feather" på verktyget, det ger markeringen en "luddig" kant, och det är inte alltid det som behövs,
men den kan ge bilden en "mjukare" kant..
passar bra till bilder tex .. som tex bilden intill...

Öppna den bild du vill jobba med, välj sen
Layers - Promote to layer, då blir bakgrunden genomskinlig,
när du tar bort det område du inte vill ha kvar med Delete knappen..

tubes    1.
Markera först, jag började först att använda Freehand verktyget inställt på Selection Type: Smart Edge,
sen finjusterade jag med Selection Type: Freehand ...

när markeringen är klar ..
klicka Delete på tangentbordet .. hmm ..
det finns ju fortfarande mörkt kvar .. inte bra,
det är här Feather kommer in,

tubes08.jpg (5779 bytes)   2.
Dels kan du ställa in verktygets Feather,
men jag gör som så .. att ...
Välj Selections - Modify - Feather, 2 eller 3 kan bli bra
klicka OK

Klicka sedan på Delete knappen,
jag gjorde det två gånger ..
och det mörka försvann ..

tubes    3.
Det går att göra "omvänt" också,
välj Selections - Invert
Selections - Modify - Feather 2, OK
Selections - Invert
Klicka Delete ..

bara prova dej fram .. vad som kan passa den bild du vill "tuba" .. när du känner dej nöjd .. exportera tuben ...

Skugga
Många tubes har skugga, för att se lite "verkligare" ut ..
du kan lägga på Drop Shadow om du vill .. inställning bestämmer du själv ..
men jag föredrar att exportera mina tubes utan skugga,
för att sen istället lägga på skugga när man använder den ..

Tills sist
för att du ska kunna exportera din nyskapade tubes , måste den ha genomskinlig bakgrund, och bara innehålla ett lager .. annars kommer du få ett felmeddelande.
Ofta kan det vara bra att börja med att välja Layers - Promte to Layer, då får man genomskinlig bakgrund direkt när man tar bort ett område i bilden ..

Klicka här för att läsa om hur du installerar ..

Lycka till
               tina

:: Index :: Basic ::PsPtips :: Tubes ::


Tillbaka

Vill du länka
Tinas Grafik
<a href="http://www.fixarna.com/tina/"><img src="http://www.fixarna.com/tina/tina_banner.jpg"
width="88" height="31" alt="Tinas Grafik" border="0"></a>

© Tina Mårtensson