Installera tubes

I Paint Shop Pro finns Picture Tube verktyget,   Picture Tube
Några tubes finns redan i programmet ..
och på hemsidan  http://www.jasc.com/  finns också färdiga tubes att ladda hem.

På "nätet" finns oändligt många sidor där man kan ladda hem tubes,
men det är enkelt att skapa från tex en bild,
eller kanske av en bild du gjort själv från scratch   .. och sen installera egna ..
Här ska jag visa dej hur du gör för att installera dem ..
En fördel är också att det går att använda dem på vilken bakgrund som helst,

Börja med att ladda hem tuben och zippa upp den ..
jag har skapat en mapp som jag kallde "Mina tubes" i mappen C:\Mina Dokument

Sen till lite inställningar, välj File - Preferences - File Location
Markera fliken Tubes, du har två platser till att spara dina "tubes" på förutom PsP's egen mapp. Några av fördelarna med att spara till en annan mapp än PsP's egna är att, det blir mindre att "ladda",  och du kan sortera osv ..
Jag bockar i "Save to path" så sparas min tubes i "Mina Tubes" mappen. Klicka OK

image

imageOkej,
Nu till själva installationen..

Öppna den tubes du laddat hem och zippat upp ..
Jag har öppnat och zippat upp denna blomma ..

När man ska installera tubes, exportera dem, måste den bild du vill exportera till tubes vara genomskinlig..
ha transparent bakgrund .. och innehålla bara ett lager  ..
annars kommer ett felmeddelande...

Visst kan man också använda tubes bara genom att kopiera, och klistra in, eller "dra ut den" i från Browser-fönstret, och sen ändra storlek, med Image - Resize ..
men då kan man "tappa" både skärpa och kvalitet, har du installerat tubes, ändrar du storleken på den med "Scale"-inställningar och tappar varken kvalitet eller skärpa

image
För att installera, välj;
File - Export - Picture Tube...
så dyker "Export Picture Tube" dialogrutan upp ..

Cell across; fyller du i hur många vägräta rutor du har.

Cell down; fyller du i hur många lodräta rutaor du har.

Totals cells; räknar PsP ut själv  ; )

Detta är ju om du har en bild med flera bilder på .. då får du fylla i hur många vågräta bilder du har och lodräta bilder .. men jag har ju bara en bild i min tubes .. så då blir det bara "ettor" ..
install03.gif (20250 bytes)
Tube name; här namger du din tube ..  bara tänk på,
vilket namn det blir ...
så du inte skriver över någon som redan existerara ..

Under Placement options;
ger du tuben olika egenskaper, så som
hur ofta, och hur den ska återkomma

Det är bara att prova sej fram ...

Annars är standard inställningarna bra ...

När du fyllt i inställningarna, klicka Ok och din tube är sparad.

Ångrar du dej ..
är det bara att gå in i utforskaren .. leta fram tuben och deleta den ...

När du ska använda den är det bara att markera picture tube
och leta fram din tube .. dom lägger sej i bokstavsordning.

bara klicka ut och ha skoj ..
denna fick jag till, med de som finns som standard i PsP ..

imageSkapa enkelt

Lycka till
               tina

:: Index :: Basic ::PsPtips :: Tubes ::


Tillbaka

Vill du länka
Tinas Grafik
<a href="http://www.fixarna.com/tina/"><img src="http://www.fixarna.com/tina/tina_banner.jpg"
width="88" height="31" alt="Tinas Grafik" border="0"></a>

© Tina Mårtensson