Verktygen, vid första blicken kan man få känslan av att nästan hälften av verktygen har försvunnet, men ..  vid de flesta verktyget finns en liten pil, där man får upp en undermeny, med ännu fler verktyg .. också några nyheter ..


 

  Pan - Zoom
  Deform
  Crop
  Mover
  Selection
  Dropper
  Paint Brush
  Clone
  Dodge
  Lighten / DArken brush
  Eraser - sudda
  Tube
  Flood fill
  Text
  Preset Shape
  Pen tool
  Object Selector

Pan - Zoom
Pan, eller Arrow, ingen skillnad från tidigare versioner, inte heller någon skillnad på Zoom verktyget.
Men du hittar en tydligare Zoom meny under View - Zoom


 

 Deform
Här under hittar du fyra olika alternativ..

Mesh Wrap, när du markerar den får du ett rutnät i din bild och kan ändra formen på bara vissa delar i din bild, kan bli ganska skojigt resultat.
 Crop

använder du på samma sätt som i tidigare versioner, att beskära din bild Mover

använder du på samma sätt som i tidigare versioner, att flytta något i din bild


 Selection
Nu är markeringsverktygen samlade, och med samma funktioner som tidigare versioner

Selection; markera med former..
Frehand selection; "rita"/klicka fram din markering med musen
Magic Wand; klicka i ett område och det markeras


 Dropper
Med Dropper verktyget väljer du färg,
och med Color Replacer ändrar du färg.

 


Paint Brush
Här har nu Air brush och Paint brush vertktygen samlats under samma  ..
Nytt är Warp Brush, ett verktyg som "smetar" ut färgen, prova så förstår du bättre.. Clone
Här har clone och Scratch remover verktygen samlats tillsammans, använd dem som i tidigare version.


 


Dodge

Denna använder du när 


Lighten / Darken brush

Detta

 


Eraser
Eraser är ingen nyhet, det är däremot
Background Eraser, använder du detta verktyget kan du radera/sudda ut bakgrunden i en bild, tex ett foto.

Väljer du Background Eraser verktyget, finner du många fler inställningsmöjligheter.. Tube

Nytt utseende på knappen, men samma verktyg,
bara tuba ut din bild


 Flood Fill
Samma verktyg som tidigare ..
skillnaderna är istället på Tool Option rutan .. Text


Texta  på din bild ..


Tool Option fältet för textverktyget
innehåller också många inställningsmöjligheter.. så antingen har du det på två rader .. eller så har du de inställningar du använder mest .. framme

 Preset Shape

Samma verktyg som tidigare

Tool Option rutan ser du nedanför.

 Pen Tool

Oj så jag letade ... efter Node Edit ..
så jag kunde flytta omkring på "Noderna" ...den har bytts till denna....


Tool Option rutan ser du nedanför. Med den lilla högerpilen kan du "dra ut" Tool Option fältet, för att hitta mer inställningar. Detta Tool Option är väl ett av de som innehåller flest "inställnings"möjligheter.. de fyller hela skärmen ... och där finns ändå en liten högerpil.. 


Object

Samma verktg som tidigare

Tool Option rutan ser du nedanför. Med den lilla högerpilen kan du "dra ut" Tool Option fältet, för att hitta mer inställningar.
  ..
 

Läsa vidare ...

Saknar du något, eller vill lägga till något,
hör gärna av dej med ett mail
Lycka till


:: Psp 8 tutorials ::
:: Index ::  Basic :: PsP tips ::


Tillbaka

© Tina Mårtensson

Vill du länka
Tinas Grafik
<a href="http://www.fixarna.com/tina/"><img src="http://www.fixarna.com/tina/tina_banner.jpg"
width="88" height="31" alt="Tinas Grafik" border="0"></a>