Menyerna finns upptill i programmet (har dina en annan färg än mina, beror det på dina personliga inställningar av Windows, just nu arbetar jag i Windows XP, men det påverkar bara utseendet i programmet, inte själva programmet)

Längre ned på sidan hittar du en enkel förklaring till de flesta menyalternativen,
och vart eftersom kommer jag att fylla på länkar till förklaringsidor där jag förklarar tydligare, eller sidor där du får prova på ...
 

  Arkiv
  Redigera
  Visa
  Bild
  Effekter
  Justera
  Lager
  Objekt
  Markeringar
  Fönster
  Hjälp menyer

File
den första menyn ..
hittar du alternativ som:

New - ny bild

Open - öppna en befintlig bild

Browse - Ungefär som utforskaren, Close - stäng bild

Save .. spara din bild


Import - här hittar du inställningar för "Screen Capture"

och även inställningar om du tex har en digitalkamera eller en scanner installeradExport - menyn ser du intill

här hittar du guider/Optimizer för att spara din bild, antingen som jpg, gif eller png.

här installerar/sparar du tubes 

och de nyheter som är, hittar du nertill i menyn..här hittar du alternativ för att göra

Image Slicer och

Image Mapper


 


Edit
under editmenyn hittar du

Undo - ångra det senaste du gjort

Redo - upprepa det senaste

Repeat - upprepa senaste kommandot

Cut - klipp

Copy - kopiera, det som "syns"

Copy Merged - kopierar de synliga lagren

Clear - Ta bort

Paste -

As new Image - som ny bild

As New Layer - som ett nytt lager i aktiv bild

As New Selection - som en ny markering

 


View
under View menyn hittar du bland annat

Full Screen .. - om du vill arbeta eller se din bild i helskärm

Zoom
nu kan du zooma lite "tydligare"..

Under View menyn plockar du också fram och ändrar inställningarna för:

Rulers - linjalen

Grid - rutiga hjälplinjer

Guides - stödlinjer

Här kan du plocka fram och anpassa vilka verktygsfältet (Toolbars )
och Palettes (Paletter) du vill ha framme.
Läs mer


 


Image
under Image meny hittar du
Flip - vänd bilden "upp å ner"
Mirror - gör bilden spegelvänd
Rotate - rotera hela bilden eller bara ett lager
Crop to Selection - förminska bilden intill markering
Canvas Size - utöka(ändra) storlek på bilden
Resize - förminska eller förstora bilden

Image Information - bild information

Arithmetic - "blanda ihop"/mixa två bilder, till en egen bild
Add Borders - lägg till en kant av bakgrundsfärgen
Picture Frame - lägg till en ram till din bild
 


Effects

kanske den meny som påverkar din bild mest, är texten grå, kan du inte använda effekten, och det kan bero på att du kanske har fel antal färger på din bild (256 gif - 16 milj jpg) eller effekten kanske måste ha en markering.. För att använda effekterna måste din bild vara i 16 miljoner färger.

Och de jag hitills har provat av effekterna, har fått en ny knapp i Option rutan, ryutan där du gör inställningarna, klicka på Randomize, och olika inställningar slupas fram ...
annars bara att "dra i reglagen" för att prova och testa sej fram

Nederst i Effects menyn står det "Plugins1" och "Plugins2", och jag har en del plugins installerade ... så här gör du för att Installerar du egna Plugins, och anger sökvägen i PsP 8


 


Adjust
Ett nytt menyval ...

 


Layers

överst skapar du nya lager

Duplicate - gör en dublett av lagret
Delete - ta bort lagret
Properties - lagrets egenskaper

Arrange
flytta markerat lager dit du vill ha det, ex överst nederst osv

View - visa lager
Current only - bara markerat lager

Merge
Merge All - lägg samman alla
Merge Visible - lägg samman synliga lager
 


Objects

Denna använder du när du jobbar med vectorgrafik.

lite skillnader är det väl längst ner på menyn,

men det tänker jag inte gå in på här ..

för jag tror inte att man ger sej på att greja med vector grafik, det första man gör i PsP 8, och man provar nog lite annat före ...
 


Selections

Select All - markera hela bilden

Select None - Avmarkera


From masks -
From Vector -
  skapa en markering från antingen masks eller vector


Invert - invertera masken, tex är en blomma markering,
klicka Invert, så blir allt utanför blomman markerat istället.
Modify - ändra din markering ..
 här kommer en undermeny upp, och den har fått lite fler alternativ mot tidigare versioner.


Load - Save,
Har nu fått en egen under meny,
här kan spara dina markeringar (save) som *.sel filer, och sen "hämta upp (load) markeringen. Du kan spara den antingen till hårddisken, eller till Alpha Channel ("i bilden")


 


Window
 


Help

Under HElp, hittar du hjälpen, nytt är Keyboard  Map, ett nyttigt alternativ för dej som använder tangentbordsgenvägar - kortkommandon ..

  ..
 

Läsa vidare ...

Saknar du något, eller vill lägga till något,
hör gärna av dej med ett mail
Lycka till


:: Psp 8 tutorials ::
:: Index ::  Basic :: PsP tips ::


Tillbaka

© Tina Mårtensson

Vill du länka
Tinas Grafik
<a href="http://www.fixarna.com/tina/"><img src="http://www.fixarna.com/tina/tina_banner.jpg"
width="88" height="31" alt="Tinas Grafik" border="0"></a>