Nordisk Front Page
lektioner för FrontPage !
Lektion 6
Fördelen med tabeller är att man kan presentera sin sida på ett snyggt och prydligt sätt, du kan placera din din text och grafik någorlunda exakt där du vill ha det. 

Det är (oftast) på grund av att du kan ge hela tabellen en viss egenskap, så som färg storlek kantlinjer osv. Och sen kan du göra samma sak med varje cell.. 

Men prova dej fram .. det är alltid lättare att förstå hur saker och ting fungerar när man ser hur det blir ..

- Tabell
- Mer om tabell
- Kod


 


 

Lektioner
Lektion 1
- Arbetsytan
- Första sidan
Lektion 2
- Bakgrundsbild
- Text
Lektion 3
- Textformatering
- Sidegenskaper
Lektion 4
- Infoga bild
- Bildegenskaper
Lektion 5
- Listor
- Länkar
Lektion 6
- Tabell
- Mer om tabell
Lektion 7
- Style
- Frame
Lektion 8
- Ljud
- Räknare
Lektion 9
- Gästbok
- Webringar
Lektion 10
Tillbaka- Meta taggar
- Producera
 
Tabeller

 En stor fördel har du, om du har eller är van att använda tabeller i tex ett ordbehandlings eller layoutprogram. En tabell består av rader och celler.

Tabeller skapar du med Tabellmenyn - Infoga tabell, eller med infoga tabell vertyget.

En tabell börjar alltid med en start-tagg och slutar med en slut-taggen,
så här ..  för start
<table> och så här för slut </table>
I tabellen finns det rader, en rad börjar med <tr> och slutar med </tr> .
I raderna finns celler, som börjar med <td> slutar med </td>

1. Skapa en tabell
2. Tabellegenskaper
3. Layout 
4. Kantlinjer (ramlinjer)

5. Bakgrund

steg04.gif (994 bytes)    

  
1. Skapa tabell 

Med med FrontPage är det ganska lätt att skapa en tabell ..
bara att klicka på "Skapa tabell" verktyget, så den lilla undermenyn kommer upp .. och då bara "dra" .. antal rader och kolumner man vill ha .. 

Och när man sen släpper .. har man tabellen där ..

     
  cell     


2. Tabellegenskaper


Som default, så har tabellen detta utseende (se ovan), vill man ändra så högerklickar man med musen i tabellen, och väljer Tabellegenskaper, för att se hur det ser ut i FrontpageExpress, klicka här
Den är uppdelad i Layout, kantlinjer och bakgrund, som jag berättar om nedanför...3. Layout;


Justering, "Standard" då lägger den sej till vänster... 
men du kan också välja höger och vänster och centrera, 
Cellutfyllnad är avståndet mellan de olika cellerna och cellavstånd anger utrymmet mellan texten och cellkanten. Dessa får du testa lite, och när du ska tex skriva text, kan tex en inställning på mellan 5 och 10 vara bra ..
Ange bredd, antingen i bildpunkter (pixlar) eller i procent, detta beror lite på vad som ska vara i tabellen, som exempel ...

Beskrivningsbilden "tabellegenskaper" ovanför, är egentligen 5 st bilder som jag lagt i en tabell, och för att "hålla dem på plats", så anger jag tabellens bredd till samma bredd som bilden...
Eller som med tex. "Trippelbakgrunder", flera bakgrunder tillsammans, för att då bakgrunderna ska komma till sin rätt, så anger jag tabellernas bredd i procent ..
Tillbaka

Mer om tabeller

I Tabellegenskaper rutan, kan du på några ställen välj färg.. använder du FP express poppar den stora upp, använder du FP 2000 poppar den lilla upp, bara markera den färg du vill ha, klicka OK. Exprimentera vilka färger du tycker kan passa ihop, som bakgrund och ramfärg.


4. Kantlinjer (ramlinjer);

Under kantlinje (ram) kan du ange hur tjock ramen ska vara, och ange färg, 
5. Bakgrund;

Tabellen kan ha antingen bakgrundsfärg eller bakgrundsbild.
Färg letar du fram som tidigare .. och vill du använda en bild som bakgrund i tabellen, klickar du på bläddra och letar dej fram till den bild du vill använda..

Ser den ut som du tänkt dej ?
På medlemssidorna hittar du lite fler tips om tabeller.


Kod !
cell1 cell2 cell3
cell4 cell5 cell6


<table border="1">
   <tr>
      <td
width="33%">cell1</td>
      <td
width="33%">cell2</td>
      <td
width="34%">cell3</td>
   </tr>
   <tr>
      <td
width="33%">cell4</td>
      <td
width="33%">cell5</td>
      <td
width="34%">cell6</td>
   </tr>
</table>

Så ser koden ut för den lilla tabellen ovan, 


 

:: Index ::  F.A.Q :: Lektioner ::

© Tina Mårtensson 2002 - 2010

pantone