Nordisk Front Page
lektioner för FrontPage !
Lektion 7
FrontPage Express är ju en "bantad" gratis version, av FrontPage.
Och i den finns inget bra alternativ för skapa egna Style, (stil)

FrontPage Express klarar heller inte av Frames, eller som det också kallas Ramar.

Så använder du FrontPage Express, så hoppa över denna lektion, men du kan ju ändå läsa igenom den. Men du kan också be någon på listan om hjälp med koden, eller försöka med koden själv.

- Style
- Frame
- Kod


 


 

Lektioner
Lektion 1
- Arbetsytan
- Första sidan
Lektion 2
- Bakgrundsbild
- Text
Lektion 3
- Textformatering
- Sidegenskaper
Lektion 4
- Infoga bild
- Bildegenskaper
Lektion 5
- Listor
- Länkar
Lektion 6
- Tabell
- Mer om tabell
Lektion 7
- Style
- Frame
Lektion 8
- Ljud
- Räknare
Lektion 9
- Gästbok
- Webringar
Lektion 10
Tillbaka- Meta taggar
- Producera
 
Style
Style eller stilmallar, är ungefär som en mall. 
Att du anger ett värde, ett utseende som gäller för hela sidan.

Du kan tex. bestämma att varje gång du använder fet text, så ska den bli kursiv och i avvikande färg, eller kan du ange att texten i en tabell ska ha en viss formatering.

Nu gäller det att du kollat html - koden ibland, det hjälper nu,
Jag ska ange att all fet <b> text också ska bli blå och
kursiv ..

När du har aktuell sida öppen,
välj Format - Stil ..

Markera den tagg du vill "ge stil på",
klicka ändra..

Klicka på Format knappen, för att välja den formatering du vill.
Klicka OK, klicka OK. Klart..

Prova dej fram efter tycke och smak ;)Tillbaka

Frame

Fördelen med att använda frames, eller ramar (fönster), är att man kan dela upp mycket information på hemsidan på ett snyggt sätt, 

Som tex överst ha en "välkomstskylt" eller företagsnamn, sen en "menydel" som alltid finns kvar, och ett fönster där all text kommer..

Du kan ha hur många "frames" du vill, men jag ska beskriva en Frame sida med tre "fönster"

Grunden är oftast startsidan, Index sidan som egentligen bara innehåller själva "Frame informationen", för en Frame sida , eller Ram sida är egentligen uppbyggd av flera sidor. 

  • Sidan som ligger överst, brukar jag kalla "top.htm", som innerhåller tex en välkomstskylt, företagsnamn eller liknande. 
    (FrontPage kallar denna fönsterdel "banderoll")

  • Meny delen, ja det ger ju sej självt, den kallar jag "meny.htm", en länksida, till dina andra sidor. 
    (FrontPage kallar denna fönsterdel "innehall")

  • Och sen där all text kommer att synas .. den heter text.htm. 
    (FrontPage kallar denna fönsterdel "huvud") 

Så när du vill skapa en frame sida bör du ha dessa tre sidor klar, top.htm, meny.htm och text.htm, det går att skapa sidorna medans du gör frame sidan också.
Varje fönsterdel har också ett namn (se ovan). 
Jag har samma "name" på fönsterdelen, som htm filen heter.
 
Namn är ju valfritt, antingen följer du FrontPages förslag (se ovan) eller så skapar du egna namn, som du lättare kommer ihåg. Då så ..

Öppna programmet, Välj;
Arkiv - Nytt sida, markera mittenfliken "Ramsidor", välj den Frame du vill använda, klicka OK

Jag spara min sida som index.htm

Markera en av fönsterdelarna så den får en blå ram runt sej.
Det finns två knappar att välja mellan.

Klickar du på "Ny sida", får du en "ny sida" där (som sparas samtidgit nästa gång du sparar index sidan) 

..jag förutsätter att du har filerna (sidorna) klara, 
så klicka på "Ange ramstartsida", 
då öppnas "Skapa hyperlänk"rutan, leta fram och markera meny.htm. Klicka OK.

Högerklicka sedan i meny.htm
och välj Egenskaper för ram, 
du hittar det också under menyn Ramar - Ramegenskaper.

Namn: här byter jag namn, så "Namn" och "Ramstartsida" påminner om varandra.
Du kan också ange ramstorlek och marginaler, ange om rullningslist ska visas eller inte,
prova dej fram mellan de olika inställningarna, (jag ändrar inget) . Klicka OK.

Gör samma sak med de andra fönsterdelarna.
Förhandsgranska - Spara

Eftersom jag bytte namn .. så måste jag ändra sidegenskaperna ..
Höger klicka i meny.htm, välj Sidegenskaper, under fliken "Allmänt"

Klicka på "Ändra målram" knappen (inringad på bild) bara klicka sedan i den fönsterdel du vill att länken ska öppnas i ..

Du ändrar lätt på storleken på fönsterdelarna, flyttar på kanten .. 
bara ta tag i den (kanten) med musknappen (så musmarkören ändras, se bild) och flytta den dit du vill ha den ..

Din Frame är klar ..
Anpassa den bara så den passar dina sidor..


Kod !
TIPS!  
Style ..
denna beskrev jag ovan..
<style>
<!--
b { color: #0000FF; font-style: italic }
-->

</style>


FrontPage's sidan style länkar ser ut så här..
<style TYPE="text/css">
<!--
A:link {text-decoration: none; color: #A23755;}
A:visited {text-decoration: none; color: #A23755;}
A:active {text-decoration: none; color: blue; }
A:hover {text-decoration: underline overline; color: blue; BACKGROUND-COLOR: #FCFDEB; }
-->

</style>Den sida som innehåller Frame koden, 
ser ut så här ..

<frameset rows="97,*">
<frame
name="top" scrolling="no" noresize src="top.htm">
<frameset
cols="150,*">
<frame
name="meny" target="text" src="meny.htm" scrolling="auto">
<frame
name="text" src="text.htm" scrolling="auto">
</frameset>
<noframes>
<body>
<p>
På den här sidan används ramar som inte stöds av din webbläsare.</p>
</body>
</noframes>
</frameset>

 


 

:: Index ::  F.A.Q :: Lektioner ::

© Tina Mårtensson 2002 - 2010

pantone