Nordisk Front Page
lektioner för FrontPage !
Lektion 1
HTML är förkortningen av Hyper Text Markup Language och är den kod man använder sig av för att tala om för din webbläsare hur den ska visa texten som finns i dokumentet.

Ett html-dokumet är egentligen ett textdokument, som måste sparas med ändelsen *.htm eller *.html vilket talar om för webläsaren att det är ett html-dokument. (Det finns även andra typer av dokument med ändelsen .shtml och .dhtml m fl men det är "överkurs"). 
Anledningen till att det finns .htm är en gammal rest från windows 3.x och tidigare då detta operativsystem endast klarade att spara dokument med tre tecken i filändelsen.

Och jag började med htm .. och det har blivit en vana för mej .. 
så genom alla lektioner .. skriver jag bara htm .. 
men du kan spara som du vill antingen med htm eller html ..

Första sidan ...
- Arbetsytan
- Första sidan
- Kod
- Visa din sida
                  


 

Lektioner
Lektion 1
- Arbetsytan
- Första sidan
Lektion 2
- Bakgrundsbild
- Text
Lektion 3
- Textformatering
- Sidegenskaper
Lektion 4
- Infoga bild
- Bildegenskaper
Lektion 5
- Listor
- Länkar
Lektion 6
- Tabell
- Mer om tabell
Lektion 7
- Style
- Frame
Lektion 8
- Ljud
- Räknare
Lektion 9
- Gästbok
- Webringar
Lektion 10
- Meta taggar
- Producera
  Tillbaka
 
Installera FrontPage Express

Arbetsytan i FrontpageExpress påminner om de övriga Microsofts programmen ..
knappar och menyner liknar många andra program .. tex.
Arkivmenyn, där du sparar, 
Redigeramenyn .. där du kopierar, klipper och klistrar osv.
Klicka runt lite i programmet så märker du ..

 

Samma sak gäller för FrontPage
låt musen vila en stund över knappen .. och du ser vad den heter ..

 

Prova och känn dej fram i programmet ..
öppna menyerna, se var de olika alternativen finns ..
Under Visamenyn kan du lägga till och ta bort de olika verktygsfälten ..

 Tillbaka

Första sidan

Börja med att skapa en mapp på din hårddisk, där du ska göra din hemsida, tex.
C:\Mina dokument\Min hemsida\ I den mappen sparar du alla dina sidor ..
eller så använder du den som FrontPage skapar i C:\Mina dokument\Mina webbplatser\

Du kan ordna och skapa undermappar för tex bilder också. Tänk bara på att den mappstruktur du har på hårddisken,  samma mappstruktur måste du ha där du sen laddar upp sidan ... så skapar du tex en mapp för att ha dina bilder i, som du kallar tex "bilder" så måste du skapa samma mapp när du laddar upp sidan ..
Ett av de vanligaste "nybörjare"felen är att man länkar till bilden som ligger på skrivbordet .. 
och jag kan ju inte se ditt skrivbord ...

Vanligast att första sidan heter index.htm, men på vissa ställen heter den default.htm

Öppna programmet

Vanligast är att en sida redan är öppen när du öppnar programmet.
Möjligen öppnas en ny sida när du öppnar programmet ..
Annars klickar du på "Ny sida" knappen.

 

 

Markören blinkar uppe i högra hörnet .. skriv in lite text och spara din sida,

Som du kommer ihåg, bör "första sidan" heta index.htm
Välj Arkiv - Spara 
Då kommer denna dialogruta upp...
Vid Sidrubrik, anger du sidan titel.. klicka sedan "Som fil"
namnge den index.htm  ... 
Ha som grundregel, bara små bokstäver, inga mellanslag och inte å,ä och ö.
Visserligen klarar de flesta servrar det numera men Passagen tex, gillar inte att man har stora bokstäver eller å, ä och ö i filnamn .. detta gäller även bilder.

Sidrubrik, sidans titel, det som kommer att stå i Webbläsarens blå namnlist, klicka på ändra och ge din sida ett rubriknamn ...
och klicka spara..

 

Använder du istället FrontPage kommer denna ruta upp....

 

Ändra filnamn till index.htm
Ha som grundregel, bara små bokstäver, inga mellanslag och inte å,ä och ö.
Visserligen klarar de flesta servrar det numera men Passagen tex, gillar inte att man har stora bokstäver eller å, ä och ö i filnamn .. detta gäller även bilder.

Sidrubrik, sidans titel, det som kommer att stå i Webbläsarens blå namnlist, klicka på ändra och ge din sida ett rubriknamn ...

 

Nu ser du,
sidan har "bytt namn" i den blå listen upptill ser du vart du sparade sidan ..
Nu är det bara att fylla i en massa text ..


Nästa sida gör du på samma sätt ..spara den som tex sida1.htm
och en till sida2.htm .. 
Namnen är bara förslag ...


Så .. nu har du skapat din första hemsida ..
Vill du kan du gå till Utforskaren, leta fram din index.htm och de andra sidorna du skapat, och klicka på dem .. så öppnas den i din Webbläsare ...
Ser den ut som du tänkt dej ?


Kod !
TIPS!  
Lär dig HTML-koden! eller åtminstone tittar hur den ser ut ..
Även om det i FrontPage bara är att klicka på verktygsknappar .. och att FrontPage skapar koden automatiskt, så tjänar du mycket på att veta vad det handlar om .. hur den är uppbyggd och så. 
När du ska tex felsöka .. eller när du kommit en bit på väg ...
Så klicka på "Html" fliken (Visa - HTML) med jämna mellanrum ...

<html>
<
head>
<
title>Namnlös Normal sida</title>
<
/head>
<
body bgcolor="#FFFFFF">
<
/body>
<
/html>

:: Index ::  F.A.Q :: Lektioner ::

© Tina Mårtensson 2002 - 2010

pantone