Menyerna finns upptill i programmet (har dina en annan färg än mina, beror det på dina personliga inställningar av Windows, just nu arbetar jag i Windows XP, men det påverkar bara utseendet i programmet, inte själva programmet)

Längre ned på sidan hittar du en enkel förklaring till de flesta menyalternativen,
och vart eftersom kommer jag att fylla på länkar till förklaringsidor där jag förklarar tydligare, eller sidor där du får prova på ...
 

  Arkiv
  Redigera
  Visa
  Bild
  Effekter
  Färg
  Lager
  Objekt
  Markeringar
  Masks
  Fönstrer
  Hjälp menyer

File
den första menyn ..
hittar du alternativ som:

New - ny bild

Open - öppna en befintlig bild

Browse - Ungefär som utforskaren, Close - stäng bild

Save .. spara din bild

Import - här hittar du inställningar för "Screen Capture" och om du kanske har en scanner eller en digitalkamera installerad

Export - menyn ser du intill

här hittar du alternativ för att göra

Image Slicer och

Image Mapper

här hittar du guider/Optimizer för att spara din bild, antingen som jpg, gif eller png.

här installerar/sparar du tubes 
 


Edit
under editmenyn hittar du

Undo - ångra det senaste du gjort

Redo - upprepa det senaste

Repeat - upprepa senaste komandot

Cut - klipp

Copy - kopiera, det som "syns"

Copy Merged - kopierar de synliga lagren

Clear - Ta bort

Paste -

As new Image - som ny bild

As New Layer - som ett nytt lager i aktiv bild

As New Selection - som en ny markering

 


View
under View menyn hittar du bland annat

Full Screen .. - om du vill arbeta eller se din bild i helskärm

Här plockar du också fram och ändrar inställningarna för:

Rulers - linjalen

Grid - rutiga hjälplinjer

Guides - stödlinjer

och vilka verktygsfältet (Toolbars ) du vill ha framme


 


Image
under Image meny hittar du
Flip - vänd bilden "upp å ner"
Mirror - gör bilden spegelvänd
Rotate - rotera hela bilden eller bara ett lager
Crop to Selection - förminska bilden intill markering
Canvas Size - utöka(ändra) storlek på bilden
Resize - förminska eller förstora bilden

Image Information - bild information

Arithmetic - "blanda ihop"/mixa två bilder, till en egen bild
Add Borders - lägg till en kant av bakgrundsfärgen
Picture Frame - lägg till en ram till din bild
 


Effects

kanske den meny som påverkar din bild mest, är texten grå, kan du inte använda effekten, och det kan bero på att du kanske har fel antal färger på din bild (256 gif - 16 milj jpg) eller effekten kanske måste ha en markering.. För att använda effekterna måste din bild vara i 16 miljoner färger.

Installerar du egna Plugins, hittar du dem längst ner under Effects menyn.

Den första delen, kan tex göra din skarpare eller mera luddig,
göra den mer eller mindre grynig och under
Enhance Photo kan du redigera dina egna digital foton

Under den andra delen hittar du många fler ..
prova dej fram och du hittar snart dina favorit effekter

De flesta effekterna har en egen Options ruta som kommer fram när du väljer effekten .. oftast finns några standard inställningar, men sen är det bara att "dra i reglagen" för att prova och testa sej fram
 


Colours
Färger .. här finns alternativ som på olika sätt påverkar färgerna i bilden, som tex

Colorize - ställ in din egen färgnyans i bilden

Grey scale - bilden blir i gråskala

Decrease Colour Depth
Vill du ha "mindre" färger i din bild (som tex gif) väljer du det här.

antalet färger påverkar bildens kvalitet och en animerad bild kan bara vara gif - 256 färgerIncrease Colour Depth
Har du en bild med 256 färger och vill "utöka" väljer du det här..


 


Layers

överst skapar du nya lager

Duplicate - gör en dublett av lagret
Delete - ta bort lagret
Properties - lagrets egenskaper

Arrange
flytta markerat lager dit du vill ha det, ex överst nederst osv

View - visa lager
Current only - bara markerat lager

Merge
Merge All - lägg samman alla
Merge Visible - lägg samman synliga lager


 


Objects

Denna använder du när du jobbar med vectorgrafik 


Selections

Select All - markera hela bilden
Select None - Avmarkera

From masks -
From Vector -
  skapa en markering från antingen masks eller vector

Invert - invertera masken, tex är en blomma markering,
klicka Invert, så blir allt utanför blomman markerat istället.

Modify - ändra din markering ..

Load - Save, du kan spara dina markeringar (save) som *.sel filer, och sen "hämta upp (load) markeringen. Du kan spara den antingen till hårddisken, eller till Alpha Channel ("i bilden") 


Masks


 


Window


 


Help  ..
 

Läsa vidare ...

Saknar du något, eller vill lägga till något,
hör gärna av dej med ett mail
Lycka till


:: Index ::  Basic :: PsP tips ::


Tillbaka

© Tina Mårtensson

Vill du länka
Tinas Grafik
<a href="http://www.fixarna.com/tina/"><img src="http://www.fixarna.com/tina/tina_banner.jpg"
width="88" height="31" alt="Tinas Grafik" border="0"></a>